Dalczeo istnieją trudności z doborem koloru w malowaniu renowacyjnym samchodów ?

Gdy wchodzi do produkcji nowy kolor producent samochodów wysyła fabrykom produkujacym lakiery renowacyjnym jego wzór (próbkę). Na tej podstawie opracowuje się recepture nowego koloru , którym posługują się w dalszej kolejności odbiorcy końcowi czyli warsztaty lakiernicze w praktyce jednak pierwotny wzór koloru na pojazdach produkowanych przez fabrykę ulega zmianom. Pojawiaja się różne odcienie tego samego numeru koloru, czasem bardzo różniące się od pierwozwzoru. Jakie są przyczynytego stanu rzeczy ?

1. Lakiery samochodowe schodzące z taśmy produkcyjnej ze względu na niemożność utrzymania dokładnych reżimów technologicznych niegdy nie zgadzają się w 100% z wzorcem z pierwszej partii lakieru.

2. Te same marki samochodów montowane są w różnych częściach świata, w różnych warunkach klimatcyznych w związku z czym parametry linii lakierniczych w różnych montowniach mogą powodować różnice w kolorze.

3. Producentami tego samego numeru lakieru są różne firmy i dostawcy. 

To co dla producenta mieści się w granicy tolerancji dopuszczalnej technologicznie dla odbiorcy końcowego ( lakiernika ) może stanowić dużą różnicę.